Filosofie: Od hledání pravdy k teoriím pravdy?

  • Ladislav Koreň Katedra filosofie a společenských věd, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Klíčová slova: filosofie, pravda, poznání, teórie pravdy

Abstrakt

Akým druhom činnosti filozofia je, aký má zmysel, aké otázky si má klásť, a akým spôsobom ich má uchopiť? Mojím cieľom v článku nie je priamo odpovedať na tieto otázky, na ktoré nie je žiadna jednoduchá odpoveď. Chcem skôr kriticky preskúmať stále populárne poňatie filozofie: filozofia ako skúmanie usilujúce o pravdu či poznanie pravdy. O výroky v tomto duchu nie je vo filozofickej tradícii núdza. Otázka znie: hovoria nám tieto metafory niečo podstatné o filozofii?

Biografie autora

Ladislav Koreň, Katedra filosofie a společenských věd, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Autor působí na Katedře filosofie a společenských věd FF Univerzity Hradec Králové, kde současně dokončuje doktorské studium. Zabývá se analytickou filosofií.
Publikované
2009-12-31
Sekce
Články