Několik poznámek k fenomenologii a normativitě situace závislosti

Autoři

  • Ondřej Beran FLÚ AV ČR

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v4i1.72

Klíčová slova:

závislost, akrasie, pravidla, rozumění, možnost

Abstrakt

Článek se zabývá různými možnými úhly pohledu na problém závislosti, nakolik je relevantní pro filosofii. Nejprve diskutuje vztah mezi závislostí a akrasií; poté navrhuje další směry analýzy závislosti jakožto komplexního problému aktérova postoje k možnostem vlastní existence a pravidlům her a kontextů, v nichž se pohybuje.

The paper deals with various possible points of view on the problem of addiction, as far as it is a relevant philosophical topic. It discusses first the relationship between addiction and akrasia; then it suggests other directions for the analysis of addiction as a complex problem of the agent’s stance to the possibilities of her/his own existence and to the rules of the games and contexts within which she/he acts.

Stahování

Publikováno

2012-06-29

Číslo

Sekce

Články