"Tvrdé jádro" logiky a sémantické paradoxy. Konfrontace scholastického a moderního přístupu.

  • Miroslav Hanke
Klíčová slova: sémantické paradoxy, Roger Swyneshed, Graham Priest

Abstrakt

Tvrdým jádrem“ logiky je soubor intuitivně uchopitelných fenoménů z oblasti sémantické valuace, který odolává revizím, typicky vynucovaným sémantickými paradoxy. Příspěvek se věnuje revizím logiky vytvořenými Priestem a Swyneshedem.  „The hard core“ of logic is a set of intuitively conceivable phenomena regarding semantic evaluation which resists revisions (typically revisions due to semantic paradoxes). The present paper deals with Priest’s and Swyneshed’s revision of logic.

Biografie autora

Miroslav Hanke
Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Publikované
2011-12-16
Sekce
Články