Buddhismus a aristotelská logika

  • Jiří Holba
Klíčová slova: Aristotelés, logika, buddhismus

Abstrakt

Abstrakt/Abstract  Článek pojednává o buddhistické logice a jejím vztahu k logice aristotelské, zejména k principu sporu a principu vyloučeného třetího. Dotkne se také dialetheismu a parakonzistentních logik, které se v souvislosti s interpretacemi buddhismu objevují.  The article deals with the Buddhist logic and its relation to Aristotle’s logic, in particular, to the principle of non-contradiction and the principle of exluded middle. It also tackles the topic of dialetheism and paraconsistent logics, which are sometimes mentioned in connection with the interpretations of Buddhism.

Biografie autora

Jiří Holba
Orientální ústav AV ČR (vědecký pracovník] & FF UK (odborný asistent)
Publikované
2011-06-17
Sekce
Články