Buddhismus a aristotelská logika

Autoři

  • Jiří Holba

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v3i1.60

Klíčová slova:

Aristotelés, logika, buddhismus

Abstrakt

Abstrakt/Abstract

 

Článek pojednává o buddhistické logice a jejím vztahu k logice aristotelské, zejména k principu sporu a principu vyloučeného třetího. Dotkne se také dialetheismu a parakonzistentních logik, které se v souvislosti s interpretacemi buddhismu objevují.

 

The article deals with the Buddhist logic and its relation to Aristotle’s logic, in particular, to the principle of non-contradiction and the principle of exluded middle. It also tackles the topic of dialetheism and paraconsistent logics, which are sometimes mentioned in connection with the interpretations of Buddhism.

Biografie autora

Jiří Holba

Orientální ústav AV ČR (vědecký pracovník] & FF UK (odborný asistent)

Stahování

Publikováno

2011-06-17

Číslo

Sekce

Články