Pojem nesouměřitelnosti ve společenských vědách. Kulturní relativizmus a idea nesouměřitelnosti

  • Martin Paleček KFSV FF UHK, Česká republika

Abstrakt

Některé ze společenských věd spojuje myšlenka „tichého relativizmu“. Podíváme-li se totiž pozorně na práce kulturních antropologů a historiků, zjistíme, že ačkoli by váhali veřejně si to přiznat, prakticky sdílejí představu o odlišných, na sebe nepřevoditelných, pojmových schématech. To z nich činí podezřelé z relativizmu. Sdílejí také ideu, že pro toto přesvědčení – přes všechny námitky filozofů – nalézají dostatek empirických podkladů. Ve svém příspěvku vysvětlím pozadí tohoto přesvědčení. Vysvětlím, proč je pro něj klíčová myšlenka nesouměřitelnosti, a pokusím se zvážit, zda Davidsonova základní námitka o „přeložitelnosti“ je dostatečně pevná pro to, abychom mohli odmítnout myšlenku nesouměřitelnosti jednou pro vždy. Uvedu příklady podporující podezření, že tzv. empirická zjištění podporující kulturní relativizmus většinou obsahují metodologické či pojmové nepřesnosti či chyby.   Some social scientists share the ideology of cultural relativism. This is not to say that they overly subscribe to it, the commitment to it is rather implicit to their attitudes. That is, if we take a closer look at the works of many sociologists, anthropologists and historians, we can clearly discern relativistic patterns. They also share the idea that their approach, involving the relativism, has strong empirical foundations – despite objections of many philosophers. In my article, I am going to explain the motivation for such a cultural relativism. I will claim that that the key underlying idea is that of a certain kind of incommensurability. That is mean that the idea of relativism stay and fall with the idea of incommensurability.I will discuss whether the Davidsonian approach to relativism via the problem of translability is viable. I will claim that without the possible existence of two distinct conceptual schemes or two distinct languages associated with them there is simply no issue of incommensurablity. I will also claim that most of the socalled empirical proofs of cultural relativism are based on conceptual or methodological confusions.

Biografie autora

Martin Paleček, KFSV FF UHK, Česká republika
Martin Paleček je vedoucím Katedry filozofie a spol. věd na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Věnuje se převážně filozofii společenských věd a analytické filozofii. 
Publikované
2011-12-16
Sekce
Články