Medzi rozumom a citom: dvojitý proces morálneho súdenia

Autoři

  • Jana Rončáková

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v3i1.54

Klíčová slova:

morálne usudzovanie, kognitivizmus, emotivizmus, dvojitý proces morálneho súdenia

Abstrakt

Abstrakt/Abstract

 

Pri uvažovaní o ľudskej schopnosti morálneho usudzovania môžeme vychádzať z dvoch základných pozícií – racionalizmu alebo emotivizmu. Súčasní morálni filozofi a špeciálni vedci sa týmto krajnostiam už skôr vyhýbajú. Extrémne predstavy striedajú modely, ktoré aj vďaka empirickému výskumu ponúkajú plauzibilné odpovede o fungovaní morálneho súdenia, a to vzájomné prelínanie sa kognitívnych a emočných funkcií.

 

When thinking about human faculty of moral judgment we can start from two basic positions – rationalism or emotivism. Contemporary moral philosophers and special scientists do not go often to these extremes any more. Also thanks to the empirical research extreme images are replaced by models that offer plausible answers about functioning of moral judgment namely the mutual diffusion of cognitive and emotional functions.

Biografie autora

Jana Rončáková

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

doktorandka

Stahování

Publikováno

2011-06-17

Číslo

Sekce

Články