Načo je dobrý sociálny obrat v epistemológii?

Autoři

  • Miloš Taliga

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v3i1.52

Abstrakt

Abstrakt/Abstract

 

Článok argumentuje, že idea tzv. sociálneho obratu, ktorá pochádza z dielne normatívneho pragmatizmu a ktorú v jednom zo svojich textov propaguje aj Vojtech Kolman, neprináša žiadne ovocie, ak je prenesená do oblasti epistemológie. V závere článku je preto načrtnutá alternatívna interpretácia idey sociálneho obratu a jej dôsledky pre epistemológiu.

 

The paper argues that the idea of the so-called social turn introduced by normative pragmatism, and promoted also by Vojtech Kolman in one of his papers, bears no fruit when transferred to the field of epistemology. Therefore, an alternative interpretation of the idea of social turn, as well as its consequences for epistemology, is outlined at the end of the paper.

Stahování

Publikováno

2011-06-17

Číslo

Sekce

Články