Rozumím, ale co mám dělat?

Autoři

  • Tomáš Sobek

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v2i2.45

Klíčová slova:

metaetika, filozofie práva

Abstrakt

Lidé s různými politickými názory interpretují klíčové pojmy politiky odlišně. Mají různé koncepce těchto pojmů, protože mají různou odpověď na politickou otázku: Co dělat? Mít stejný pojem znamená idenfikovat stejnou praktickou otázku, mít různé koncepce tohoto pojmu pak znamená mít jinou teorii toho, co je správná odpověď na tuto otázku, tedy jinou teorii toho, co máme dělat. People of different political persuasions interpret key concepts of politics in different ways. They have different conceptions of these concepts because they answer differently on the political question: What to do? To have the same concept means to identify the same practical question, to have different conceptions of this concept means to have another theory of the right answer for this question.

Biografie autora

Tomáš Sobek

Tomáš Sobek, Ústav státu a práva AV ČR

Stahování

Publikováno

2010-12-25

Číslo

Sekce

Články