Je argument od príčiny k účinku naozaj revidovateľný?

Autoři

  • Tomáš Kollárik Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv, FiÚ SAV, v.v.i.

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v15i1.356

Abstrakt

Podľa neformálnej logiky sú možnosti deduktívnej logiky ako nástroja analýzy a hodnotenia bežných argumentov veľmi obmedzené. Aj keď s týmto tvrdením vo všeobecnosti súhlasím, spochybňujem ho v prípade kauzálneho argumentu od príčiny k účinku. V práci najprv na dôkladne vybraných príkladoch ukazujem, že obyčajne inak reagujeme na falzifikáciu záveru argumentu od príčiny k účinku ako na falzifikáciu záveru v prípade iných revidovateľných argumentov. Potom identifikujem všeobecné podmienky a predpoklady, kedy môže byť argument od príčiny k účinku rekonštruovaný ako deduktívny argument. Nakoniec tento argument porovnám s argumentom expertom, ktorý je typickým príkladom argumentov revidovateľných v užšom zmysle.

Stahování

Publikováno

2023-12-30 - Aktualizováno dne 2024-01-03