Iracionální interpretace

Autoři

  • Helena Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v14i2.353

Abstrakt

Studie je zaměřena na proces interpretace textu, přičemž sleduje jev nazvaný „iracionální interpretace“. Protiklad racionální – iracionální chápe na základě konceptu Donalda Davidsona, a vychází tedy více z filosofie jazyka a mysli nežli
z psychologie. Iracionalita interpretace spočívá v nesoudržnosti přesvědčení interpreta, tedy v narušení logických vazeb mezi jeho jednotlivými přesvědčeními. Na konkrétních příkladech je ukázáno, jak k takovému stavu mysli interpretujícího subjektu může dojít a jaký vliv má na porozumění celému textu. Pojem iracionální interpretace je uvažován na pozadí celé sítě vztahů – interpreta k textu, k autorovi, ke kontextu a k tradici. Tyto vztahy jsou zachyceny pomocí několika schémat zakládajících se na Davidsonových modelech triangulace. Tyto modely ovšem podstatným způsobem modifikuje.

Klíčová slova: interpretace – iracionalita – přesvědčení – vnitřní nesoudržnost – triangulace

Stahování

Publikováno

2023-03-02