O iniciatíve za otvorený prístup k vedeckej literatúre

  • Ladislav Koreň KFSV FF UHK

Abstrakt

Hlavným cieľom iniciatívy OP je uskutočňovať v praxi víziu, aby boli odborno-vedecké informácie k dispozícii zdarma, čo najširšej verejnosti, a v čo najväčšom rozsahu, to znamená, voľne, rýchlo a jednoducho dostupné komukoľvek, kto o ne prejavuje záujem.
Sekce
Zprávy