Covid-19 katastrofa: Nad knihou Richarda Hortona

Autoři

  • Daniel D. Novotný

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v12i2.329

Abstrakt

V této recenzní studii se zamýšlím nad knihou Richarda Hortona a jeho tezí, že západní země v odpovědi na současnou epidemii v první polovině roku 2020 až na výjimky selhaly. V pěti sekcích článku se po úvodní modifikaci Hortonovy teze (A) zabývám stručně: marginalizačním přístupem Číny (B), mitigačním přístupem Západu (C), epidemií SARS-1 jako klíčové události v oblasti globálního veřejného zdraví (D), příčinami selhání západu (epistemickými, politickými, etickými), a v závěru i další perspektivou (E).

Stahování

Publikováno

2021-04-07

Číslo

Sekce

Recenzní studie