Kauzalita činitele: představení hlavních argumentů knihy

Autoři

  • Petr Dvořák Filosofický ústav Akademie věd České republiky

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v13i1.327

Abstrakt

Článek shrnuje základní argumenty v knize P. Dvořáka Kauzalita činitele. Úvod do analytické diskuse o svobodě vůle (Togga 2020). Kniha obhajuje jednu dílčí teorii, tzv. kauzalitu činitele, coby nejlépe schopnou uchovat naše běžné intuice týkající se významu pojmu svoboda vůle a důsledků pro morální odpovědnost. V první části kniha uvádí základní pojmy a klíčový argument pro inkompatibilismus. Hlavního rivala, kompatibilismus v podobě tzv. standardní teorie (D. Davidson), odmítá ve třetí části. Hlavní teze, která leží v pozadí v obhajované hájené kauzality činitele, spočívá v tom, že kontingentní (sebe-)determinace představuje určitý střed mezi deterministickou a indeterministickou kauzalitou. Druhá část knihy pak hraje pomocnou úlohu: hájí nějaký typ dualismu (ať už vlastností či substanční dualismus) proti nereduktivnímu fyzikalismu tím, že se zaměřuje na tzv. problém vyloučení.

Stahování

Publikováno

2021-06-11