Kauzalita a kontingentní sebedeterminace?

Kritická poznámka ke Dvořákově knize Kauzalita činitele

Autoři

  • Stanislav Sousedik Praha

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v13i1.322

Abstrakt

Petr Dvořák hájí ve své knize Kauzalita činitele libertariánské pojetí svobody lidské vůle. Vůli považuje za duševní schopnost člověka a její svobodu spatřuje v možnosti její sebedeterminace. Tuto tezi autor tohoto příspěvku kritizuje. Dokazuje, že sebedeterminující schopnost je contradictio in terminis. Libertariánsky pojatá svobodná vůle je možná jen, pokud není schopností. Takovou vůlí je pouze vůle Boží (za předpokladu, že Bůh existuje). Autor připojuje historické upozornění, že autorem omylu zaměňujícího lidskou vůli s Boží je renezanční teolog Ludvík Molina, že k jeho stoupencům náležel i René Descartes.

Stahování

Publikováno

2021-06-11