První rok interdisciplinárního centra pro výzkum jazyka, mysli a společnosti

  • Ondřej Švec KFSV FF UHK

Abstrakt

Interdisciplinárního centrum pro výzkum jazyka, mysli a společnosti funguje v Hradci Králové již téměř rok.
Sekce
Zprávy