Politickofilosofický úklid v čase plurality a zběsilé strnulosti

Nad knihou Pavla Dufka, Jiřího Baroše, Sylvie Bláhové, Terezy Křepelové a Patrika Taufara Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie

Autoři

  • Jan Géryk Katedra politologie a sociologie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v12i2.312

Abstrakt

Autorský kolektiv z Katedry politologie brněnské Fakulty sociálních studií přichází s publikací, která má za cíl představit soudobé politicko-teoretické diskuze nad základními aspekty liberální demokracie, jako jsou například většinové rozhodování, idea lidské důstojnosti nebo vztah demokracie a lidských práv. Nepodává však pouze učebnicový přehled, ale jednotlivé představené koncepce též kriticky hodnotí. Jako problematické pak v obecnějším pohledu vnímá přílišné množství dílčích teoretických inovací spěchajících zachránit liberální demokracii. To totiž v konečném důsledku vede k nesrozumitelné kakofonii, která zevnitř disciplíny politické teorie/politické filosofie vychází. Kniha se tak snaží o systematizaci současných diskuzí a o pojmová vyjasnění. Jako zásadní věc pak vnímá též napětí mezi nutností přijímat legitimní a závazná kolektivní rozhodnutí a skutečností hluboké diverzity v současných společnostech. V poslední kapitole tak Pavel Dufek představuje jako vhodnou inspiraci teorie veřejného ospravedlnění. Tato recenze má za cíl seznámit čtenáře se základní strukturou a argumenty publikace a vnést do debaty s knihou některé další aspekty charakterizující naši postmoderní situaci.

Stahování

Publikováno

2021-04-07

Číslo

Sekce

Recenzní studie