Filosofická praxe v České republice

Autoři

  • Lukáš Mareš Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity
  • Václav Peltan Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity
  • Eliška Havlová Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v12i2.306

Abstrakt

Pojem filosofie nabyl v průběhu historie řadu podob a významů. Kromě tradičního teoretického zaměření se lze setkat s přístupem, který vyzdvihuje praktický dopad filosofování na život člověka. Příspěvek představuje koncept filosofické praxe a reflektuje její současný stav na území České republiky. Autoři vymezují filosofickou praxi jako disciplínu filosofie, a načrtávají její možné dělení na dílčí oblasti. Nastíněny jsou její historické kořeny, které autoři identifikují v antickém Řecku. Dále se věnují systematickému představení doposud sepsaných materiálů k filosofické praxi a přehledu její realizace na území České republiky. Detailní pozornost věnují autoři popisu tří jejích oblastí, mezi které patří filosofie pro děti (P4C), filosofický workshop a filosofická konzultace. Kromě teoretického vymezení reflektují rovněž své vlastní postupy v uvedených oblastech. Článek čerpá především ze zahraniční odborné literatury, konkrétně z textů a dalších materiálů filosofických praktikantů. Jeho cílem je představit českému čtenáři doposud podrobněji neřešený koncept filosofické praxe a připravit tak pole pro možnou debatu na akademické rovině.

Klíčová slova: filosofická praxe, dialog, filosofie pro děti, P4C, filosofický workshop, filosofická konzultace

Stahování

Publikováno

2021-04-07