Je možné vyriešiť spor realizmu a konštruktivizmu?

Autoři

  • Rastislav Kostolný Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v11i1.301

Abstrakt

Cieľom textu je nadviazať na diskusiu o spore realizmu a konštruktivizmu, ktorá prebehla medzi Jaroslavom Peregrinom a Tomášom Marvanom na stránkach časopisu Filosofie dnes. Samotná diskusia vznikla ako reakcia na Marvanom publikovanú knihu Realismus a relativismus. Marvan v nej zastáva špecifické stanovisko realizmu, z ktorého vedie kritiku relativizujúcich postojov. Peregrin tvrdí, že spor nie je možné riešiť, lebo obe súperiace strany sú v konečnom dôsledku nevyvrátiteľné a argumenty pre a proti sa držia v patovej situácii. Marvan tvrdí, že spor je možné riešiť v prospech realizmu. Predkladaný text sa voči obom názorom vymedzuje a predstavuje návrh ako daný spor riešiť. Riešenie spočíva v rozpustení samotného sporu a v predstavení hybridnej koncepcie, ktorá problémy realizmu a konštruktivizmu prekonáva. Text je rozdelený na tri časti, v prvej je uvedená kritika Marvanom zastávaného realizmu, v druhej časti je predstavená stručná analýza zdroju sporu a v záverečnej časti je načrtnutá koncepcia, ktorá spor prekonáva.

Stahování

Publikováno

2019-10-21