Dva současné pohledy na kognitivní relativismus

  • Tomáš Marvan FLÚ AV ČR
Klíčová slova: relativizmus, poznání, idůvodnění, pravda

Abstrakt

Tato kritická studie se zabývá dvěma současnými knihami o epistemickém relativismu, Boghossianovou Fear of Knowledge a Halesovou Relativism and the Foundations of Philosophy. První z těchto prací se přesvědčivě pokouší vyvrátit populární relativistické a konstruktivistické teze, zatímco ta druhá předkládá obhajobu specifické formy relativismu zaměřené na filosofické propozice.

Biografie autora

Tomáš Marvan, FLÚ AV ČR
Knihy/Books1. Od Frega k Davidsonovi: Úvod do analytické filosofie jazyka. [From Frege to Davidson: Introduction to Analytical Philosophy of Language]. Forthcoming in late 2009 from Togga.2. Realita a relativismus [Reality and relativism]. In progress.Články a příspěvky do sborníků/Papers and contributions to books1. ‘Spor o povahu jazyka: Davidson a Dummett’ [‘The Debate on the Nature of Language: Davidson and Dummett’], Filosofický časopis 45 (1997), 4.2. ‘Externalismus, pojmový relativismus a třetí dogma empirismu’ [‘Externalism, Conceptual Relativism and the Third Dogma of Empiricism’], Filosofický časopis 50 (2002), 3.3. ‘Brandomian Aporia (and One Way Out)’, Danish Yearbook of Philosophy 37 (2002).4. ‘Dva druhy pojmového relativismu’ [‘Two Kinds of Conceptual Relativism’], Organon F 10 (2003), 2.5. ‘Interpretability, Perceptual Sensibilities and Triangulation’, Sats – Nordic Journal of Philosophy 4 (2003), 2.6. ‘Svoboda, pojmy a pravidla: Ještě k Brandomovu Articulating Reasons’ [‘Freedom, Concepts and Rules: Once More on Brandom’s Articulating Reasons’], Organon F 10 (2003), 4. --- Reply by Jaroslav Peregrin: ‘Ještě jednou (a naposled): O co jde Brandomovi?’, Organon F 11 (2004), 2.7. With M. Lasonen: ‘Davidson’s Triangulation: Content-Endowing Causes and Circularity’, International Journal of Philosophical Studies 12 (2004), 2.8. ‘Körner o nemožnosti transcendentální dedukce’ [‘Körner on the Impossibility of Transcendental Deduction’], in B. Horyna (ed.), Kant redivivus (Brno: Masaryk University Press 2004.9. ‘Putnamovy realismy a pojmová relativita’ [Putnam’s Realisms and Conceptual Relativity], Studia Neoaristotelica 3 (2006), 1.10. ‘Smyslové vnímání jako druh ,myšlení‘ u Descarta’ [‘Sense-perception as a Form of ‘Thought’ in Descartes’], in J. Fiala, M. Polák (eds.), René Descartes: Scientia & conscientia (Pilsen: University of West Bohemia Press, 2006).11. ‘Co vlastně říká Quinova teze o neurčitosti překladu?’[What Does Quine’s Thesis of Indeterminacy Say?], forthc. in Aluze 10 (2006), 2.12. ‘Obstacles to the Relativity of Truth’, Organon F 13 (2006), 4. --- Reply by Dan Zeman: ‘Overcoming the Obstacles to the Relativity of Truth’, Organon F 14 (2007), 2.13. ‘Konstanty Quinovy filosofie’ [The Constants of Quine’s Philosophy], in 2.3.14. ‘Quine a realismus’ [Quine and Realism], Reflexe 31 (2006).15. ‘The Davidson—Quine Dispute on Meaning and Knowledge: A Concise Guide’, forthcoming inTheory of Science 16 (2007), 1.16. ‘Goodman’s Arguments for Worldmaking and Their Critics’, in 2.5.17. ‘Quine a Goodman: Fyzikalismus a fakta’ [Quine and Goodman: Physicalism and Facts], in 2.6.18. ‘Dyskusja Davidson-Quine na temat znaczenia i wiedzy. Krótky przewodnik’, Analiza i egzystencja (2008), 7. [Polish translation of 1.15]19. ‘Quine, Goodman a otázka mnohosti světů. Odpověď P. Stojanovi’ [‘Quine, Goodman and the Question of the Plurality of Worlds’], Filosofický časopis 57 (2009), 1.20.  ‘Davidsonovy argumenty proti empirismu’ [Davidson´s Arguments against Empiricism], forthcoming in 2.7.21. ‘Přímočarý realismus a jazykový konstruktivismus’ [Direct Realism and Linguistic Constructivism], forthcoming in proceedings of a book symposium on Interpretace a subjektivita(P. Koťátko).22. With Ivan Blecha, ‘Reference a realismus pohledem fenomenologie a analytické filosofie’ [Reference and Realism in Phenomenology and Analytical Philosophy], forthcoming in Reflexe.Editor/Volumes edited1. With D. Mik: special issue of Filosofický časopis (50 (2002), 3), on externalism and internalism in contemporary philosophy of mind and language.2. What Determines Content? The Internalism/Externalism Dispute (Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006).3. With L. Dostálová: W. V. Quine: Vybrané články k ontologii a epistemologii [Selected Papers in Ontology and Epistemology] (Pilsen: University of West Bohemia Press, 2006).4. With J. Hvorecký: Filosofie jazyka a mysli: Základní pojmy [Philosophy of Language and Mind: Basic Concepts] (Pilsen: O.P.S., 2007).5. With M. Zouhar: The World of Language and the World beyond Language. A Festschrift for Pavel Cmorej(Bratislava: Veda, 2007). 6. With L. Dostálová: Quine: Nejen Gavagai [Quine: Not Just Gavagai] (Pilsen: University of West Bohemia Press, 2008).7. With L. Dostálová: Studie k filosofii Donalda Davidsona (Pilsen: University of West Bohemia Press,forthcoming in 2009).
Publikované
2010-06-06
Sekce
Recenzní studie