Přístupy k analýze argumentačního textu

Autoři

  • Iva Svačinová Univerzita Hradec Králové

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v10i2.293

Abstrakt

Editorial stručně shrnuje obsah monotematického čísla, v němž jde o teoretické představení pěti přístupů k analýze argumentačního textu (neoaristotelský přístup, Toulminův model, přístup neformální logiky, pragma-dialektiky a kritické diskurzivní analýzy) a o ilustraci prostřednictvím aplikací těchto přístupů na konkrétní materiál. Ve všech textech čísla je jako společný materiál pro analýzu zvolen videoklip Přemluv bábu (2010). Editorial nabízí představení videa: jeho přepis, historický kontext a zhodnocení dosavadních pohledů na jeho přesvědčivost.

Stahování

Publikováno

2019-06-18

Číslo

Sekce

Editorial