Trojí úskalí současné filosofie a požadavky, které z toho plynou (Three Pitfalls of Philosophy and the Resulting Requirements)

  • Ondřej Švec KFSV FF UHK & FLÚ AVČR
Klíčová slova: filosofie, kritika, ideologie, lidská přirozenost

Abstrakt

Článek postupně analyzuje tři nesnáze, s nimiž se potýká filosofie při oslovování veřejnosti: hermetismus, bagatelizaci a vizionářství. Na základě kritiky těchto forem jsou postupně vymezovány podmínky, za nichž je dnes možné považovat filosofii za smysluplnou činnost.

Biografie autora

Ondřej Švec, KFSV FF UHK & FLÚ AVČR
Katedra Filozofie a společenských věd, FF Univerzita Hradec Králové;Archiv J. Patočky, CTS, Filosofický ústav AVČR
Publikované
2010-06-06
Sekce
Články