Filosofické poradenství, vzkvétající živnost

  • Jaroslav Peregrin KFSV FF UHK & FLÚ AV ČR

Abstrakt

Někteří filosofové napřeli své úsilí do sektoru služeb. 
Publikované
2010-06-06
Sekce
Zprávy