K čemu je filosofovi RSS?

  • Jaroslav Peregrin KFSV FF UHK & FLÚ AV ČR

Abstrakt

Jak pomocí internetu efektinvě sledovat, co nového ve filosofii vychází?
Publikované
2010-06-06
Sekce
Zprávy