Lakatos vs. Popper (Lakatos vs. Popper)

  • Miloš Taliga Katedra filozofie Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Abstrakt

Cieľom tohto článku nie je, primárne, rozobrať Popperovu teóriu vedy, ale 1. predstaviť Lakatosove námietky proti tejto teórii; 2. kriticky ich analyzovať z hľadiska Popperovej teórie; a 3. vysvetliť, prečo justifikacionista Lakatos nemohol oceniť Popperov skepticizmus.
Publikované
2010-06-06
Sekce
Články