Heidegger v Americe

Autoři

  • Ondřej Švec ÚFaR Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v7i1.211

Klíčová slova:

Heidegger, Martin, Dreyfus, Hubert, Okrent, Mark, primát praxe, věc, svět

Abstrakt

Článek je věnován odůvodnění, projasnění a také kritickému zhodnocení poněkud zkratkovitého hesla o „primátu praxe“, který v očích mnoha amerických interpretů představuje společného jmenovatele Heideggerova díla a pragmatismu v širokém slova smyslu. V mém podání nesměřuje Heideggerův důraz na praxi ani tak k převrácení tradiční hierarchie, podle níž svět nejprve poznáváme, abychom v něm mohli jednat, ale spíše k přehodnocení ontologického rámce, v němž byla otázka ohledně přednosti teorie či praxe až dosud kladena. V druhé části proto ukážu, jak Heideggerovo osobité pojetí praxe souvisí s jeho revizí bytí věcí a nás samotných, a podám důvody, proč na rozdíl od Dreyfusova, Okrentova a Blattnerova vymezení primátu praxe odmítám chápat veškerou srozumitelnost lidského života a světa jako něco odvozeného z našeho každodenního, praktického obstarávání.

Biografie autora

Ondřej Švec, ÚFaR Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav filozofie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Stahování

Publikováno

2015-12-27

Číslo

Sekce

Články