Traumatické vzpomínky a jednání

  • Ondřej Beran Filosofický ústav AV ČR
Klíčová slova: paměť, trauma, jednání, příběh

Abstrakt

Článek zkoumá status paměti jako determinanty přítomného lidského jednání na specifickém příkladu posttraumatické stresové poruchy. Snažím se ukázat, že vztah mezi prožitkem zpřítomněným pamětí a jednáním není kauzální a logický, nýbrž že ve světle prožitého traumatu (zprávy o něm) dává přítomné jednání smysl. Struktura této provázanosti je spíše narativní či hermeneutická.
Publikované
2015-04-09
Sekce
Články