Rortyho nespoutaná slova

  • Jakub Mácha Katedra filosofie FF MU

Abstrakt

V této kritické studii bych se chtěl zamyslet nad knihou Stefanie Dach Nespoutaná slova. Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus (ZČU v Plzni, 2013). V první, deskriptivní části studie shrnu obsah knihy, druhá část mé studie pak bude zaměřena více kriticky. Nakonec bude následovat několik úvah o smyslu debaty mezi jazykovým realismem a idealismem.
Publikované
2015-04-09
Sekce
Recenzní studie