Hans Albert: Kritický racionalismus jako návrh způsobu života

  • Jitka Paitlová Katedra filozofie FF ZČU v Plzni
Klíčová slova: Hans Albert, kritický racionalismus, falibilismus, postulát realizovatelnosti, postulát kongruence

Abstrakt

Tato studie představuje specifické uchopení kritického racionalismu jako návrhu způsobu života. Jeho reminiscence jsou patrné již u Karla Poppera, který se však zaměřoval spíše na problematiku filosofie vědy. Ono specifické pojetí kritického racionalismu jako komplexního návrhu způsobu života rozpracoval až Popperův následovník, německý filosof Hans Albert. Popperovské filosoficko-vědní předpoklady Albert rozvíjí a aplikuje na oblast etiky, ekonomie, politiky a lidského sociálního života vůbec. Vychází přitom především z takzvaného falibilismu, který konstatuje omylnost veškerého lidského myšlení a jednání. Falibilismus je v rámci Albertova kritického racionalismu spojen s takzvanými postuláty realizovatelnosti a kongruence, což souvisí s Albertovým řešením problému dichotomie poznání a rozhodnutí, respektive problému hodnotové neutrality vědy a problému tzv. čisté filosofie. V závěru studie je pak podniknut exkurs do současné vědecké praxe a načrtnuty možnosti kritického racionalismu jako způsobu života.

Biografie autora

Jitka Paitlová, Katedra filozofie FF ZČU v Plzni
Studentka doktorského studijního programu Teorie a dějiny vědy a techniky na FF ZČU v PlzniOdborná asistentka Katedry filozofie na FF ZČU v Plzni
Publikované
2015-04-09
Sekce
Články