Filosofie jako gnóze

  • Jan Samohýl

Abstrakt

Cílem článku není zkoumat smysl otázek Potřebujeme ještě vůbec filosofii?, Jak dělat takovou filosofii, která má smysl?, atd., nýbrž poukázat na zajímavou a inspirativní interpretaci Herakleitova pojmu filosofie, jak jí popsal ve své přednášce „Co je to – filosofie?“ Martin Heidegger.

Biografie autora

Jan Samohýl
Jan Samohýl vede katedru filozofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Badatelsky se zaměřuje na křesťanství a judaismus, českou filosofii adialogický personalismus.
Sekce
Články