Náš jazyk, můj svět: Postřehy k stejnojmenné knize

  • Hynek Janoušek
Klíčová slova: fenomenologie, analytická filosofie, Husserl, Wittgenstein

Abstrakt

Kritická stať se nejprve vztahuje k Beranovu pokusu srovnat Husserlovu fenomenologii a východisko Wittgensteina období Filosofických zkoumání, přičemž se snaží shrnout pozici tzv. statické fenomenologie a na jejím základě vznést otázky k tezi, že rozeznávání a identifikace předmětů je možno založit pouze z hlediska intersubjektivně sdíleného jazyka.

Biografie autora

Hynek Janoušek
KFSV UHK
Publikované
2014-02-20
Sekce
Recenzní studie