Náš jazyk, můj svět: Postřehy k stejnojmenné knize

Autoři

  • Hynek Janoušek

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v5i2.155

Klíčová slova:

fenomenologie, analytická filosofie, Husserl, Wittgenstein

Abstrakt

Kritická stať se nejprve vztahuje k Beranovu pokusu srovnat Husserlovu fenomenologii a východisko Wittgensteina období Filosofických zkoumání, přičemž se snaží shrnout pozici tzv. statické fenomenologie a na jejím základě vznést otázky k tezi, že rozeznávání a identifikace předmětů je možno založit pouze z hlediska intersubjektivně sdíleného jazyka.

Biografie autora

Hynek Janoušek

KFSV UHK

Stahování

Publikováno

2014-02-20

Číslo

Sekce

Recenzní studie