Platón a Popper aneb Kritika jedné slavné kritiky

Autoři

  • Jiří Stránský

DOI:

https://doi.org/10.26806/fd.v5i2.148

Klíčová slova:

Platón, Popper, Ústava, Otevřená společnost, historicismus, kritický racionalismus

Abstrakt

Cílem této studie je představení základních tezí sociálně-politické filosofie Karla Raimunda Poppera (jak je zachycena zejména v dílech Bída historicismu a Otevřená společnost a její nepřátelé) a dále kritické zhodnocení aplikace těchto tezí při výkladu Platónovy filosofie. Je probíráno zejména Popperovo obvinění Platóna z tzv. „biologického historicismu“, dále jeho označení platónské teorie spravedlnosti jako „totalitní“ a v neposlední řadě jeho interpretace dialogu Ústava jakožto Platónova „politického programu“ určeného k přímé implementaci v praxi vyvoleným filosofem-králem. V druhé polovině této studie je pak nabídnuto alternativní čtení, v němž se Platónova Ústava vyjeví ve zcela odlišném světle, než v jakém ji vidí Popper.

Stahování

Publikováno

2014-02-20

Číslo

Sekce

Články