Dravci mezi vydavateli

  • Jaroslav Peregrin KFSV FF UHK & FLÚ AV ČR

Abstrakt

Zpráva o tzv. "predatory publishers"

Biografie autora

Jaroslav Peregrin, KFSV FF UHK & FLÚ AV ČR
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., vystudoval matematiku, před rokem 1989 pracoval jako programátor. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a Filozofické fakultě UK v Praze. Kromě logiky se zabývá hlavně filozofií jazyka, sémantikou a analytickou filozofií. Do češtiny přeložil několik prací předních analytických filozofů. Kromě řady studií publikovaných v odborných časopisech napsal mj. knihy Úvod do analytické filosofie (1992), Doing Worlds with Words (1995), Meaning and Structure (2001), Filosofie a jazyk (2003), Kapitoly z analytické filosofie (2005), Filozofie pro normální lidi (2008).
Publikované
2013-08-09
Sekce
Zprávy