Hudební „gramatika“ a její přehledná znázornění

  • Vojtěch Kolman ÚFaR, FF UK v Praze Česká republika
Klíčová slova: Wittgenstein, gramatika, hudba

Abstrakt

Článek rozvíjí ideu Wittgensteinovy filosofické gramatiky a na příkladě její aplikace v hudbě ukazuje, jak Wittgenstein využívá pojmu "přehledného znázornění" ve vymezení filosofie jako něčeho, co nemůže být smysluplně vyřčeno. The paper elaborates on Wittgenstein’s idea of philosophical grammar by transposing it to the field of music and demonstrating how the concept of “perspicuous representation” can be used in delimiting philosophy as something that cannot be meaningfully said.  

Biografie autora

Vojtěch Kolman, ÚFaR, FF UK v Praze Česká republika
associate professor(1994-1999) study of logic, (1999-2002) PhD study in logic (thesis: Logic of Gottlob Frege), supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, Csc., (2002-2009) assistant professor at the department of logic, (2002) awarded Bolzano's Prize, (2003-2009) deputy-head of the department, (2004-5) Humboldt Research Fellowship at the Institut of Philosophy, University of Leipzig, gastgeber: prof. Pirmin Stekeler-Weithofer, (2009-) associate professor at the institute of philosophy, (2009) awarded "The Book of the Year"-Prize of the Publishing House Academia
Publikované
2013-08-09
Sekce
Články