Marian Kuna: Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  • Stanislav Synek FHS UK

Abstrakt

Studie nejprve stručně rekapituluje obsah knihy Mariana Kuny (Etika a politika v perspektivě Alasdaira MacIntyra) a snaží se ji kriticky zhodnotit. Poté se krátce věnuje dvěma tématům, klíčovým jak pro MacIntyra, tak pro jmenovanou knihu: otázce „univerzálních ctností“ a otázce pravdy. Zdá se totiž, že právě tyto dvě oblasti nejsou ani u jednoho ze zmiňovaných autorů uspokojivě řešeny.The study summarizes the book by Marian Kuna (Etika a politika v perspektivě Alasdaira MacIntyra) and aims to critically evaluate it. Then it gives a brief account of two topics crucial to both MacIntyre and Kuna: the problem of “universal virtues” and the problem of truth. It seems that neither of these is handled adequately in the works of the mentioned authors.
Publikované
2012-12-29
Sekce
Recenzní studie