FD v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik"

2010-06-30

S potěšením oznamujeme, že časopis Filosofie dnes se stal součástí "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice" (http://www.vyzkum.cz/storage/att/F592FC13E99D6CDF6F35DE8F4BB3E384/Seznam_2010.pdf), o který se opírá "Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje". V praxi to znamená, že článek v našem časopise bude v rámci hodnocení výsledků hodnocen jako výsledek typu "Jneimp" (tj. článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice). (V roce 2008 za za článek tohoto druhu udělovalo 10 bodů.