Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor je ve standardním textovém formátu (např. .DOC, .PDF nebo .TXT)
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Formátování textu odpovídá požadavkům uvedeným v pokynech pro autory.
  • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro zajištění anonymního recenzního řízení.

Recenzní studie

Texty v rozsahu článku věnované kritickému zhodnocení jedné či více kinih

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.