Statistiky časopisu

Od svého vzniku obdržel časopis celkem 70 statí, z nichž bylo přijato a 
publikováno 35, to jest přesně 50%. Průměrná doba recenzování byla 50
dní.